2019 Joe Piane Invitational
Start Roster Race Split 1 Split 2 Split 3 Finish
1:00 Start List Women's Blue Division 5K 1 Mile 4k .. FINAL
1:45 Start List Men's Blue Division 5 Mile 1 Mile 4k 7.1k FINAL
2:30 Start List Women's Open 5K 1 Mile 4k .. FINAL
2:30 Start List Men's Open 5M 1 Mile 4k 7.1k FINAL
3:15 Start List Women's Gold Division 5K 1 Mile 4k .. FINAL
4:00 Start List Men's Gold Division 5M 1 Mile 4k 7.1k FINAL
Enduranceracetiming.com: 2019